Disponentservice
Företagstjänster
Administration, affärsplaner, hyreskontrakt m.m.
Kompetenshöjning
Lagen om bostadsaktiebolag 1.7.2010
Kompetenshöjning
Österbottens NTM central