Handelsregistret
Skatteblanketter m.m.
Blanketter t.ex. investeringsstöd och utvecklingsstöd
Vasaregionens utveckling Ab
Uppgifter om företag t.ex. FO-nummer, registrering