Pälsfodertillverkning.

Adress

Finnhamnsvägen 46
66210 Molpe
Finland

Kontakt

Jan-Milan Andtsjö
06-3476733