Kardinal- och laterlaremmare samt liknande plastmärken och arbeten i framför all HDPE plast. Även remmare för privata farleder. 

 

Adress

Stenlundsvägen 83
66210 Molpe
Finland

Kontakt

Johnny Forsman
050 3402721