L-Consulting erbjuder arbetshandledning, konsultationer och utbildningstjänster för enskilda och grupper med olika arbets- och ansvarsområden inom organisationen.

Adress

Strandvägen 5016
66290 Harrström
Finland