Arbeten inom jordbyggnads- och byggnadsbranschen samt arbete med fordon och maskiner inom transportbranschen och inom andra användningsområden.
- Avloppssystem
- Husgrunder
- Dräneringar
- Entreprenader

Adress

Linbackvägen 100
66280 Taklax
Finland

Kontakt

Dan-Erik Karlsson
0500 666926