Korsnäs företagare r.f                       FO Nr 2379289-9

Dataskyddsbeskrivning

Enligt personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning. 

Registeransvarig

Korsnäs företagare r.f.

Sjövägen Sjövägen 50

66210 Molpe 

+358 500 366 097

ostberg.goran@outlook.com

 

Kontaktperson för registret

Ordförande Göran Östberg 

+358 500 366 097

ostberg.goran@outlook.com

 

Registrens namn

  1. Företagarna i Finland´s register över samtliga medlemmar i föreningen.  Registret upprätthålls och uppdateras av Företagarna i Finland.
  2. Korsnäs företagare r.f.´s register över företagare i Korsnäs kommun. Registret upprätthålls och uppdateras av kontaktpersonen för Korsnäs företagare r.f.
  3. Korsnäs företagare r.f´s register (www.foretagarcafe.fi) över aktiva företagare och företag i Korsnäs kommun. Registret upprätthålls och uppdateras av kontaktpersoner för Korsnäs företagare r.f.

Registrens ändamål och den lagliga grunden

Register 1 används främst vid kontakt med föreningens medlemmar för att kalla dessa till medlemsmöten och andra aktiviteter. Den företagare eller företag som ansökt och antagits som medlem i Korsnäs Företagare r.f/Företagarna i Finland har meddelat sina kontaktuppgifter och andra data i samband med ansökan.

Register 2 upprätthålls för att kontakta alla kända företagare och företag i Korsnäs för att informera om aktiviteter som arrangeras för företagare i Korsnäs kommun. Som företagarnas intressebevakare i Korsnäs kommun uppfyller vi vår plikt genom att hålla kontakt till alla företagare i Korsnäs kommun.

Register 3 upprätthålls för att informera om olika tjänster och service som företag i Korsnäs erbjuder. Registret är uppgjort branschvis. Som företagarnas intressebevakare i Korsnäs kommun uppfyller vi vår plikt genom att informera om de tjänster och service som olika företagare i Korsnäs kommun erbjuder.  

 

Registrets datainnehåll

Registret 1 innehåller namnet på föreningens medlemmar, FO-registernummer, kontaktperson i företaget, telefonnummer, e-postadress och vanlig postadress.

Registret 2 innehåller uppgifter på företagare i Korsnäs, deras telefonnummer, postadresser och e-postadresser.  

Register 3 finns på föreningens hemsida: www.foretagarcafe.fi och innehåller uppgifter om företag i Korsnäs, adresser, telefonnummer, e-postadresser och företagsbeskrivning.

Lagringsperiod

Uppgifterna i register 1 uppdateras av Företagarna i Finland och lagras så länge som företagaren/företaget är medlem.

Uppgifterna i register 2 uppdateras av kontaktpersonen i Korsnäs företagare r.f. och lagras så länge som företagaren/företaget vill vara med i registret.

Uppgifterna i register 3 uppdateras av kontaktpersonerna i för hemsidan www.foretagarcafe.fi och lagras så länge som företagaren/företaget vill vara med i registret.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna i register 1 upprätthålls av Företagarna i Finland och Korsnäs Företagare r.f. får uppgifter om registret vid behov.  

Uppgifterna i register 2 har skapats av Korsnäs företagare r.f. och uppdateras när nya medlemmar registrerar sig i föreningen (Företagarna i Finland) eller när Korsnäs Företagare r.f. får information om att ett ny företagare/nytt företag etablerat sig i Korsnäs kommun. 

Uppgifterna i register 3 har skapats av Korsnäs Företagare r.f. i samband med projektet ”Korsnäs i framtiden” och uppdateras när nya medlemmar ansluter sig till Korsnäs Företagare r.f. och när övriga företagare i Korsnäs kommun önskar vara med i registret.  

Behandling och utlämning av uppgifter

Uppgifterna i register 1 och register 2 behandlas främst av kontaktpersonen i Korsnäs företagare r.f. och ges inte ut till utomstående av Korsnäs Företagare r.f.   

Uppgifterna i register 3 är i princip offentligt eftersom tanken är att vem som helst som behöver och söker uppgifter om olika företag i Korsnäs skall ha möjlighet att hitta dem här.   

 

 

Skydd av registret

Register 1 lagras på en skyddad dator hos Företagarna i Finland och tillfälligt hos Korsnäs Företagare r.f.´s kontaktpersonen i samband med information till medlemmar och för kallelse till delägarstämman. Utskrifter makuleras efter användning.

Register 2 över företagare i Korsnäs kommun finns lagrad på en skyddad dator hos kontaktpersonen. För inloggning till registret krävs lösenord. 

Register 3 över företagare och företag i Korsnäs kommun finns på föreningens hemsida och ändring av uppgifterna i registret är skyddade med lösenord hos kontaktpersonerna. 

Den registrerades rättigheter

De registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter som finns om hen i registren och har även rätt att vid behov få felaktiga uppgifter korrigerade eller raderade. De registrerade har även rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av uppgifterna och då raderas uppgifterna från registret.  Den registrerade har rätt att inge klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Uppdatering och ändring av dataskyddsbeskrivningen

Korsnäs Företagare r.f.  förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra den här dataskyddsbeskrivningen. Dataskyddsbeskrivningen har uppdaterats den 3 september 2018.

tisdag, 18 december, 2018